داروسازی - نشریه تخصصی معرفی برترین برندهای داروسازی و پزشکی در ایران
لطفا تماس بگیرید
شماره آگهی: 1516
داروسازی - نشریه تخصصی معرفی برترین برندهای داروسازی و پزشکی در ایران

توضیحات آگهی

دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﮑﻮپ EDAN یک دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی دﻗﯿﻖ ﺳﺮوﯾﮑﺲ (دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ) ﺑﯿﻤﺎران ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺳﻠﻮل و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویدئو کولپوسکوپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *