داروسازی
داروسازی

دامین اصلی وب سایت:

www.Darusazi.com

به نام خدا

نشریه تخصصی داروسازی، معرفی برترین برندها و شرکتهای داخلی و خارجی در ارائه ی محصولات اصلی مرتبط با صنعت داروسازی در ایران. ایجاد ارتباط مستقیم بین داروخانه ها، بیمارستان ها و بالاخص پزشکان عزیز در سراسر کشور و دفاتر فروش و نمایندگان اصلیِ ارائه دهنده ی داروهای برند، در تهران.

خدمات ارائه شده در وب سایت و اپلیکیشن نشریه ی تخصصی داروسازی:

ایجاد پل ارتباطی مجازی بین تولید کنندگان و داروخانه ها و بیمارستانهای سراسر کشور با روش انتشار سریع تبلیغات، در کمتر از یک روز کاری.

صاحب امتیاز:

www.darusazi.com